Odnowa

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Jeżeli chcesz się zapisać do S.P.M.Odnowa pobierz i wypełnij deklarację.

Poniżej można pobrać deklaracją członkowską S.P.M. Odnowa.
Deklarację należy wypełnić i wysłać na adres:
72-500 Międzyzdroje ul. Tysiąclecia P.P. 15/7,
można także wypełnioną deklarację zeskanować i wysłać e-mailem na adres
biuro@miedzyzdroje-odnowa.pl (skopiuj mail i wklej).
Deklaracja powinna być wypełniona czytelnym pismem odręcznym.
Pobierz deklarację
—————————————————————————

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa
Jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000262494
———————————————

Cele i środki działania

 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona mieszkańców przed  zagrożeniami, które eliminują ich z rynku biznesowego i turystycznego w naszej gminie, oraz przed patologią biurokratyczną poprzez:

 1. Umożliwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Międzyzdroje.
  • a)       czynnego uczestniczenia w życiu publicznym a zwłaszcza mającym wpływ na funkcjonowanie  sektora usług turystycznych prowadzonych przez mieszkańców gminy
  • b)       przeciwdziałanie i „piętnowanie”, wszelkimi dostępnymi przez prawo sposobami, działań prowadzących do zaniku  sektora usług biznesowych i turystycznych prowadzonych przez mieszkańców gminy, zwłaszcza tych małych, indywidualnych,
  • c)        wypowiadania się na szerszym forum w sprawach dotyczących zagrożeń dla usług turystycznych i lokalnego biznesu
 2. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Międzyzdroje, zwłaszcza w tematach dotyczących sektora usług turystycznych i lokalnego biznesu.
 3. Dążenie do sensownego rozszerzania oferty turystycznej przy zachowaniu w/w priorytetów.
 4. Zabieganie o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez władze samorządowe, poprzez dbałość o interesy mieszkańców.
 5. Wyzwalanie i popieranie inicjatyw służących interesom społecznym a zwłaszcza służącym przedłużeniu sezonu wypoczynkowego.
 6. Zwiększanie poczucia więzi społecznej, integracja środowisk o różnych poglądach politycznych na rzecz dobra ogólnego Miasta i Gminy Międzyzdroje.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zjawiskom przestępczości,
  uzależnieniom, biedzie i bezrobociu, we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.
 8. Działanie na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
 9. Działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki.
 10. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego, propagowanie gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej.
 11. Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami.
 12. Aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z integracją z Unią Europejską.
 13. Udział w porozumieniach do wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.
 14. Udzielanie pomocy merytorycznej członkom Stowarzyszenia.
 15. Pisemne formułowanie wniosków i opinii w zakresie działania Stowarzyszenia, w odniesieniu do zainteresowanych stron.

—————————————————-