wybKW S.P.M. Odnowa przedstawia Państwu kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w kadencji 2014-2018r.

Okręg nr 1

okr1

MARIAN MATYSIAK

Szanowni Państwo
Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury na Radnego Międzyzdrojów w kadencji 2014-2018.
Jestem mieszkańcem naszego miasta od 1974r., kiedy po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej rozpocząłem służbę w Marynarce Wojennej.
W latach 1984 do 1990 byłem radnym Międzyzdrojów. Mimo oferowanych służbowych propozycji przeprowadzenia się do innych miast pozostałem wierny Międzyzdrojom. Tutaj poznałem moją żonę i tutaj założyłem rodzinę. Wychowaliśmy dwie córki, które ukończyły studia i są już dorosłe. Uważam, że własna rodzina to probierz odpowiedzialności każdego człowieka wobec otaczających nas trudów życia codziennego,
W roku 1997 po przejściu do rezerwy rozpocząłem pracę jako nauczyciel chemii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Świnoujściu, którą kontynuowałem do 1999r.
W 1998r Zarząd Miejski w Międzyzdrojach powierzył mi zadanie zorganizowania Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które wykonałem pełniąc obowiązki prezesa MTBS do 1999r.
W lutym 1999 zostałem powołany na stanowisko sekretarza Międzyzdrojów, które obowiązki pełniłem do 2006r. Moimi przełożonymi byli kolejni burmistrzowie Międzyzdrojów: śp.pani Adriana HEBEL, pan Stanisław ŚWIRSKI i pan Henryk JABŁOŃSKI.
Te doświadczenia, które uzyskałem: zarówno życiowe jak i podczas pracy w Urzędzie Miejskim oraz w działalności społecznej pragnę wykorzystać w przyszłej pracy dla dobra naszej gminy.
Chciałbym, aby nasze miasto odzyskało swój dawny blask i urok, aby nasi wszyscy mieszkańcy mogli lepiej i godniej żyć, bo dobrobyt każdego obywatela to cegiełka w budowli wspólnego dobra, jakim jest nasza mała ojczyzna – Międzyzdroje.
Program KW Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa to szansa dla nas wszystkich.

Okręg nr 2

okr2

IWONA CZYŻ

Od wielu lat z bardzo dużym zainteresowaniem przyglądam się działaniom podejmowanym przez naszą gminę. Wiele zrobiono, ale uważam, że wiele jeszcze przed nami. Podjęłam decyzję o kandydowaniu do Rady Gminy w Międzyzdrojach z listy wyborczej Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa. Zdecydowałam się kandydować, choć nie jestem żadnym politykiem co nie znaczy, że nie mam w tej dziedzinie swoich poglądów.
Mam 44 lata i od urodzenia moje życie związane jest z Międzyzdrojami. Jestem mężatką mam jedno dziecko. Uważam rodzinę za fundament do społecznego wytwarzania charakteru.    Z wykształcenia jestem ekonomistą. Chciałabym aby nasze miasto stwarzało dla nas przyjazny klimat i przestrzeń do rozwoju. Dlatego też:

 • Chcę zapewnić dostęp do pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom Gminy;
 • Chcę stworzyć przyjazny urząd jako placówka pomagająca mieszkańcom wg zasady urzędnik dla obywatela , a nie obywatel dla urzędu;
 • Chcę, aby w szkołach w gminie Międzyzdroje wdrażane były programy przeciwdziałające agresji i przemocy uczniów;
 • Chcę sprzyjać wykorzystaniu wartości ludzi ich potencjału niezależnie od pozycji społecznej;
 • Chcę dążyć do zwiększenia środków unijnych, jak również programów powiatowych wojewódzkich czy tez krajowych;
 • Chcę promować aktywny i sportowy tryb życia, podejmować i wspierać działania zmierzające do poprawy gminnej infrastruktury służącej temu celowi.

Proszę o jedno wybierzmy ze swojego grona ludzi do Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku ludzi, którzy będą nas godnie i skutecznie reprezentować
Jeśli też tak uważasz, to proszę o Twoje poparcie w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014.

Okręg nr 4

ok4

IRENEUSZ PERUCKI

W Międzyzdrojach mieszkam od 94 roku. Wykształcenie średnie techniczne. Dwoje dzieci. Prowadzę działalność gospodarczą (handel).  Od wielu lat widzę niegospodarność naszych władz. Uważam że czas to zmienić! W naszej gminie konieczne są zmiany, które ukierunkowane będą na poprawę warunków życie mieszkańców. Ulica z betonowych płyt na końcu M.C. Skłodowskiej bardziej przypomina popegerowską drogę wśród budynków gospodarczych, niż ulicę kurortu. Zamiast topić niepotrzebnie pieniądze w „szkieletorze” należało wyremontować ulicę. Kolejnym błędem było postawienie budynku komunalnego bez piwnic. Będę dążył aby naprawić ten błąd i od strony torów zapewnić mieszkańcom komórki. Także Dom Pracy Twórczej pokryty jest rakotwórczymi płytami azbestowymi. Doprowadzę do jak najszybszego usunięcia tego niebezpiecznego materiału. To tylko niektóre z problemów i wyzwań  jakie mam zamiar podjąć będąc radnym.

Okręg nr 5ok5

DARIUSZ SAŁACIŃSKI

Mieszkam w Międzyzdrojach wraz z rodziną od 40 lat. Po skończeniu studiów, rozpocząłem służbę w jednostkach Marynarki Wojennej w Międzyzdrojach i Świnoujściu. Po przejściu w stan spoczynku, pracowałem w ciepłownictwie w Świnoujściu na kierowniczych stanowiskach. W między czasie skończyłem studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. Wraz z żoną wychowaliśmy dwóch synów, którzy skończyli studia i założyli własne rodziny. Ja i moja rodzina jesteśmy na stałe związani z Międzyzdrojami i jak wiele tysięcy ludzi, corocznie przyjeżdżających do naszego miasta uważamy, że powinno nadal zasługiwać na miano „Perły Bałtyku”. Zobowiązuje to nas wszystkich o szczególną dbałość o to miasto.
Chcę , aby Międzyzdroje odzyskały opinię „Perły Bałtyku”, miasto odzyskało swój dawny koloryt spokojnego, przyjaznego miejsca wypoczynku dla turystów z Polski i z zagranicy. Chciałbym abyśmy mogli żyć bezpieczniej i w większym poczuciu własnej wartości jako mieszkańcy, a nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy.
W pracach jako Radny chcę się zająć:

 • uporządkowaniem gospodarki wodą i odpadami, obniżeniem kosztów dostawy wody i wywozu śmieci
 • większą dostępnością do opieki medycznej mieszkańców, poprzez udostępnienie w nowo budowanej przychodni gabinetów dla większej ilości lekarzy specjalistów. Bezwzględną koniecznością jest stworzenie w przychodni podstawowej bazy zabiegów fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, aby mieszkańcy, a w szczególności osoby starsze nie musiały dojeżdżać na zabiegi do Wolina lub Świnoujścia
 • promocją miasta mającą na celu przedłużenie sezonu wczasowego – większe zaangażowanie Wolińskiego Parku Narodowego w promocję proekologicznej reklamy Gminy
 • zaprzestanie betonowania Międzyzdrojów, skończenia z nieprzemyślaną wycinką drzew, rewitalizację terenów zielonych, poprzez nowe nasadzenia drzew i ozdobnych krzewów wieloletnich
 • przejrzystością prac Urzędu dostosowaną do potrzeb i problemów mieszkańców

Poprzez głosowanie na mnie, proszę o poparcie mojej kandydatury na Radnego i programu Stowarzyszenia „ODNOWA” w wyborach do Rady Gminy.

Okręg nr 6

ok6

KATARZYNA JAKUBIAK

Mam 39 lat mieszkam i pracuję w Międzyzdrojach. Posiadam wykształcenie średnie. Interesują mnie warunki życia w naszej gminie. Podnoszenie standardu życia, pracy dla osób młodych, tak aby nie wyjeżdżali stąd szukać lepszego życia.

Okręg nr 8

ok8

KAMIL ORŁOWSKI

 – urodziłem się w Świnoujściu, mam 32 lata, mieszkam w Międzyzdrojach, wykształcenie średnie i 4 lata studiów wyższych. Jestem młody i prężny, chcę uruchomić możliwości startu biznesowego dla młodych, który da miejsca pracy dla społeczności lokalnej i przyczyni się do rozwoju kulturowego i jakościowego Międzyzdrojów.

Okręg nr 9

ok9

PIOTR BANASIAK

Ur. się w 1950 r. w Bydgoszczy. LO ukończyłem w 1968 w Gubinie. W latach 1968-1972 studia na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej nie ukończone z powodów rodzinnych. Lata 1974-1990 zawodowa służba wojskowa w jednostce specjalnej Działalność gospodarcza 1990-2009. Ostatnie lata pracuję jako licencjonowany pracownik ochrony.
Zawód wyuczony technik radiotechnik, wykonywany pracownik ochrony.

Moje zainteresowania to: czynny wypoczynek, logiczne rozrywki umysłowe, szeroko pojęta muzyka, kulinaria.
Przyszłość- jak najdłużej być aktywnym.
Moje hasło to: uczciwy, przejrzysty samorząd.

Okręg nr 10

ok10

JULIANNA KLEIN

Urodziłam sie w 1966 roku. Jestem mężatką, oraz matką trójki dzieci. Z wykształcenia jestem ogrodnikiem z zamiłowania i zawodu jestem kucharzem. Od 8 lat jestem przewodniczącą koła Zakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność. Od 2014 roku pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność.

Jestem wieloletnią mieszkanką Międzyzdrojów, dlatego znam problemy i potrzeby mieszkańców, którzy spotykają się z trudami życia codziennego.

Jako radny min. zajmę się:

 • zapewnieniem dostępu do darmowej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom gminy
 • poprawą warunków opieki zdrowotnej
 • zapewnieniem wsparcia osobom starszym i ubogim

 

Okręg nr 11

ok11EDYTA SZYMCZAK

Urodziłam się w 1968 roku, jestem matką trójki dzieci. Z wykształcenia jestem technikiem żywienia. Od dwudziestu lat pracuję w turystyce, jestem przewodnikiem i pilotem turystycznym. Znam potrzeby i problemy mieszkańców, gdyż sama jestem wieloletnią mieszkanką Międzyzdrojów.
Hasło: Twój los w twoich rękach

Jako radna chciałabym się zająć:

 • Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej;
 • Poszerzeniem informacji na temat reaktywacji zawodowej (fundusze UE)
 • Utworzeniem oddziału Urzędu Pracy w Międzyzdrojach.

Okręg nr 12

ok12

ZOFIA PRZYBYLSKA

59 lat, mężatka dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne – absolwentka Policealnego Studium Hotelarsko Turystycznego.
W Międzyzdrojach mieszkam od ponad 30 lat.  W latach 1979-1982 pracowałam jako kierownik Ośrodka Wypoczynkowego RSW PRASA KSIĄŻKA RUCH w Międzywodziu. W późniejszym okresie kierownik żywienia w Ośr. Wczasowym Wrocławskich Zakładów Mięsnych.
Praca w branży hotelarsko-turystycznej jest mi znana od podstaw. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą w okresie sezonu letniego. W związku z tym mam mnóstwo wolnego czasu, który mogę poświęcić dla dobra Międzyzdrojów jako radny. Jestem osobą zdyscyplinowaną, aktywną i otwartą na współpracę

Okręg nr 13ok13_3

STANISŁAW PERYT

Szanowni Państwo.
Moje hasło to: NIC O NAS BEZ NAS. Chodzi o to, aby każdy mieszkaniec miał możliwie jak najbardziej przejrzystą i dokładną informację o działaniach władz miasta. A tym samym wpływ na przyszłość oraz rozwój Międzyzdrojów.
A teraz trochę mnie. Urodziłem się w maju 1952 roku w Solcu nad Wisłą, gdzie ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Następnie ukończyłem szkołę chorążych wojsk zmechanizowanych w Elblągu. Od roku 1973r. mieszkam w Międzyzdrojach, gdzie pełniłem służbę wojskową. Obecnie jestem emerytem. Jestem żonaty i mam dwójkę dorosłych samodzielnych dzieci.
Moim hobby jest historia starożytna. Lubię się wyciszyć spędzając czas w lesie, szczególnie w okresie grzybobrania. Część natury przenoszę na swoją posesję uprawiając przepiękne hortensje.
Moją mocną stroną jest tworzenie planów i ich realizacja. Umiejętność tę z korzyścią dla Mieszkańców wykorzystam będąc Radnym.

Dlaczego kandyduję:

 • Chcę przejrzystości w informowaniu mieszkańców o działaniach władz miasta.
 • Będę otwartym Radnym – każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł przyjść ze swoimi sprawami do mnie.
 • Będę czynił starania, aby miasto było bardziej przyjazne dla Mieszkańców.

Okręg nr 14

ok14ZBIGNIEW CZARNY

-lat 54 z zawodu elektromechanik.
Z Międzyzdrojami związany od 1980 roku. Po odbyciu służby wojskowej w WOP Międzyzdroje rozpocząłem pracę w SM Słowianin jako Konserwator Anten zbiorczych i aparatury RTV. Pracując w Spółdzielni miałem bezpośredni kontakt z lokatorami i ich problemami. Od 1993 do dnia dzisiejszego pracuję na Bazie Promów Morskich PŻB obecnie Terminal Promowy Świnoujście. Pracując w usługach miałem częsty kontakt z ludźmi: biednymi, zagubionymi, oszukanymi których dzieli ogromna przepaść w relacjach: lokator-zarządca, interesant-urzędnik.
Chciałbym w jak największym stopniu zminimalizować te dysproporcje. Osoby przychodzące do Urzędu,Rady Miasta powinny czuć się jak u siebie a nie jak intruz któremu nie wiadomo o co chodzi i zostaje odesłany z przysłowiowym kwitkiem. Nie jest mi też obce dobro Gminy, Sołectw, Szkoły i Świetlic. W Sołectwach nawarstwiło się dużo problemów i odnosi się wrażenie że Gmina i Rada Miasta przestała nad tym panować:
-Klif sprzedany bez drogi dojazdowej,
-PTTK w ruinie;
-lokalny śmietnik na ZSMP;
-polowanie na chorego niewinnego człowieka;
-rozwalające się i nie zabezpieczone budynki;
-stada dzików przebiegające przed pojazdami rano i nocą od kilku lat.
To wszystko zaczyna Gminę i Sołectwa oddalać od Kurortu a przybliżać do Trzeciego Świata. To właśnie  takie problemy skłoniły mnie do ubiegania się o kredyt zaufania od Was i kandydowania na funkcję radnego.

Okręg nr 15

ok15JOLANTA BOBRZAK-GANOWSKA

– lat 48 mężatka, z zawodu cukiernik w gminie Międzyzdroje mieszka od 1986 roku , matka trójki dzieci .

 • Zobowiązuje się na sesjach rady gminy głosować wyłącznie tak jak życzą sobie moi Wyborcy;
 • Pragnę aby w tak małych społecznościach jak okręg z którego kandyduję ludzi jednoczyć a nie dzielić;
 • Chciałabym rzetelnie informować mieszkańców co się dzieje na ich terenie , bo w moim przekonaniu taka powinna być rola Radnej i z tego powodu ubiegam się o tę społeczną funkcję.