Wyrok w sprawie z kliką.

Kto pozwala im na zarządzanie Twoim życiem w każdym jego     aspekcie ? Ty sam poprzez bierność i nieme przyzwolenie!

 

 

II wyrok z kliką

Sąd ocenił i uznał, że ujawnienie powiązań i moja ocena nazywająca rzeczy po imieniu, poderwały społeczne  zaufanie do nich niezbędne do sprawowania na zajmowanych stanowiskach. Tymczasem  zgodnie z prawem prasowym wolno mi  przytaczać opinie społeczeństwa o osobach publicznych, jak też negatywną wiedzę i ocenę na ich temat, jeżeli jest to związane z ich obowiązkami i jest prawdziwe. Podejście sądu jest więc kuriozalne skoro uznaje moje działanie za  złamania norm społecznych a chroni tych co je łamią. Zwłaszcza, ze dziennikarz nie ma obowiązku przeprowadzenia 100% dowodów, a jedynie uprawdopodobnienie stawianych tez, czy wyciąganych wniosków.
Takie podejście celnie podsumował biskup: Pieronek: „Nie można udawać, że jak coś śmierdzi, to się nie czuje smrodu, i oskarżać tych, którym ten smród przeszkadza”.  Postępowanie burmistrza Dorosza wskazuje jednoznacznie, ze nie chodzi o to, aby mieszkańcy otrzymali rzetelne informacje na temat jego i powiązanych osób rzetelnych działań, tylko o zastraszenie i stłamszenie wszelkiej krytyki wskazującej na jego niezgodne z prawem i interesem gminy postępowanie. Świadczy  o tym to, że:

1) Bardzo często odmawiano nam udzielenia informacji, lub utrudniano jej uzyskanie

2) Burmistrz oraz wiceprzewodniczący rady Mateusz Bobek , wraz z prezesami spółek złożyli identyczne pisma do sądu z oskarżeniem.

3) Nigdy nie występowano o sprostowanie zamieszczanych informacji

4) Wysokość żądanych kar świadczy jednoznacznie, ze chodzi o zniszczenie nas i zastraszenie innych, którzy chcieli by wyrażać krytyczne zdania na temat poczynań burmistrza i jego ekipy.

5)  Wcześniej pismem adwokata Myślickiego (zasiadającego w radzie nadzorczej spółki  MTBS) zastraszono skutecznie radnego Pawłowskiego po zawiadomieniu przez niego prokuratury o łamaniu prawa przez prezes Wadecką i burmistrza Dorosza

6) Zastraszono krytykującą działania burmistrza radną Iwonę Czyż wymazaniem pianką budowlaną jej samochodu.

7) Inną krytykującą burmistrza radną Katarzynę Natkańską poprzez prowokację próbowano pozbawić mandatu radnej

8) Sam burmistrz mówił, że wszystkich prezesów powołano na jego wniosek i bez konkursów

9) Jedynego prezesa spółki Maura Pilarczyka, wybranego wcześniej w drodze konkursu usunięto bez żadnego istotnego powodu i zastąpiono osobą, nie posiadającą uprawnień do zarządzania wspólnotami, co pociągało za sobą straty związane z zapłatą dla specjalisty ściąganego ze Szczecina. Prezes spółki Promenada W. Wadecka  Jako członek Rady Nadzorczej MTBSu nie zechciała zauważyć, że prezes Siarska-Zacharewicz nie ma uprawnień do zarządzania wspólnotami i trzeba wydawać dużą kasę na fachowca przyjeżdżającego ze Szczecina jak też nie przeszkadzają jej skandaliczne remonty wykonywane przez tą spółkę.      https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=e5Ok3GCIdIE

10) Prezesi spółek osiągają zarobki niedostępne dla innych mieszkańców, jak też niczym nie uzasadnione podwyżki, pomimo niewywiązywania się z zadań

11) Gmina weszła w spółkę z udziałowcem, który miał 5 tys zł a sama dała aportem grunt warty około 2,8 mln zł. Po manewrach mniejszościowy udziałowiec uzyskał 51% udziałów, czyli stał się udziałowcem większościowym.  Działalność spółki Międzyzdrojski Rynek zaowocowała  zyskiem dla gminy w wysokości 200 tys zł a następnie gmina zbyła swoje  udziały za 5 tys zł, po czym na tym terenie podjęto budowę apartamentowca za około 30 mln zł. Tak więc de facto inwestor kupił sobie grunt pod obiekt za 5 tys zł.  Co wskazuje na przemyślany sposób wyprowadzenia pieniędzy z majątku gminy. Przy okazji dwoje radnych zakupiło nieruchomości wybudowane przez tą spółkę po okazyjnej cenie.

12) Powiązania między burmistrzem a prezesem podległej spółki daleko wykraczają poza przyjęte ramy, skoro załatwiała pieniądze na wykupienie długów burmistrza w agencji towarzyskiej

13)  Gmina wydała około 200 tysięcy zł za wycinkę drzew w sytuacji, kiedy obywatel złożył ofertę bez kosztową dla gminy, co wskazuje wręcz na działania korupcyjne

14) Prezes M. Flotyński wykazał się nieudolnością w zarządzie spółki Międzyzdrojski Rynek, doprowadził do znacznego zniszczenia tzw szkieletora tj rozpoczętej budowy budynku przy ulicy Skłodowskiej 43 poprzez niezabezpieczenie budowli przez 3 kolejne zimy, opóźnił termin oddania przychodni o 5 miesięcy i spowodował dodatkowe straty wynikające z budowy i następnie serwisowania przepompowni ścieków. . Na wspólnym posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego i budżetu oraz spraw komunalnych i społecznych w dniu 7 grudnia 2016 r. (protokół nr 20) nie potrafił odpowiedzieć z czego wzrosły o 70 ooo zł koszty operacyjne. Jego spółce burmistrz Międzyzdrojów odroczył  podatek  78 229,60 zł, co świadczy o nieudolności w zarządzaniu.  Bez zgody i wiedzy radnych. którzy wcześniej uchwałą zatwierdzili projekt nowego centrum, wydał kolejne 150 tyś na zmianę projektu na własną koncepcję.  i za to wszystko dostał znaczną podwyżkę. Jedyne czym się skutecznie wykazał, to zwolnieniem prezesa MTBSu Maura Pilarczyka, bez uzasadnionych powodów. Wszystkie te działania nie spowodowały żadnej reakcji członków rady nadzorczej tj  prezesów innych spółek G. Ingielewicz i Siarskiej-Zacharewicz. Wskazuje to jednoznacznie, że ocena jak też wynagrodzenie za pracę nie mają w przypadku prezesów spółek nic wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi, a jedynie o działaniu układu wzajemnie się wspierającego działającego na własną korzyść ze szkodą dla społeczeństwa gminy.

15) Prezes spółki Promenada W. Wadecka oddała kawiarnię z opóźnieniem (planowano na wrzesień 2014 r.) i została ona otwarta dopiero na dniach. To, że przez 5 lat W. Wadecka łamała prawo prowadząc prywatną działalność, że nie złożyła informacji o terminie zaprzestania działalności gospodarczej, łamiąc ustawowy obowiązek  i obciążała swoją spółkę Promenada fakturami za wynajem swojego prywatnego lokalu na siedzibę tejże spółki nie przeszkadzało prezesce ZWiKu G. Ingielewicz będącej członkiem rady nadzorczej spółki promenada, jak też burmistrzowi jako właścicielowi,  co ewidentnie wskazuje, ze w rzeczywistości nie funkcjonowała żadna kontrola przestrzegania prawa a wręcz służyła koleżeńskiej ochronie.

16) Gmina bezprawnie pobierała opłaty parkingowe w soboty, zdając sobie sprawę, że jest to sprzeczne z prawem.

17) Gmina bezprawnie pobierała też opłatę targową, pomimo, że organa nadzoru wskazywały, że w części przypadków jest to niezgodne z prawem.

16) Strona skarżąca nie udowodniła nigdzie nieprawidłowości podanych informacji.

Ponadto burmistrz moim zdaniem przekupywał wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego komisji budżetowej Mateusza Bobka (który ma duży wpływ na kilku młodych radnych), poprzez umożliwienie mu bezprawnego pobrania pieniędzy z dotacji gminnej na ochronę plaży, jak tez poprzez powierzanie ochrony plaży stowarzyszeniu w którym on pracował, jak też poprzez uzyskanie pracy przez jego ojca w spółce Marina.

Zarazem też burmistrz z premedytacją okradał mieszkańców sołectw naliczając im za wysokie podatki. Po interwencji państwa Nowickich oddano im pieniądze, ale pozostali byli dalej obciążani w zawyżonej wysokości. Ponad 1 mln zł. Jest to więc ewidentny przykład zorganizowanego układu nastawionego na okradanie mieszkańców i dbanie głównie o swoje systematycznie wzrastające pobory, pomimo niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

Moim zdaniem to wszystko wskazuje, że mamy do czynienia nie tyle z kliką, co zgoła ze zorganizowaną grupą przestępczą.

Kazimierz Jan Solarz

Informacje o admin

Wykształcenie średnie, technik technolog produktów rolno spożywczych. Zawód wykonywany rolnik. 57 lat, żonaty, syn Mieczysław (inż. dźwięku) 2011 r. start w wyborach do parlamentu z listy Polskiej Partii Pracy 2014 kandydat na burmistrza Międzyzdrojów. Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyzdrojów. Redaktor naczelny biuletynu i strony internetowej SPM Odnowa. Współpracownik kilku gazet. Hobby - wędkarstwo. Pasje - medycyna niekonwencjonalna, ekologia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „Wyrok w sprawie z kliką.

 1. Anonim pisze:

  Panie Solarz czemu pan nie pisze. May teraz tyle rocznic fałszywych a pan nic?

 2. Anonim pisze:

  Dawno powinien pan to już wysłać do ministra Ziobry.

 3. Anonim pisze:

  W głowie mi się nie mieści, że coś takiego jest możliwe. Ale co się dziwić jak przeszkadza to tylko małej grupie a reszta obojętnie na to patrzy, jakby to dotyczyło kogoś innego a nie ich samych. Świetnie podsumował pan posługując się cytatem z Biskupa Pieronka. Niestety ten cały wymiar sprawiedliwości jest diabła warty.

 4. Anonim pisze:

  O bardzo trafnie.Brawo Panie SOLARZ

 5. Anonim pisze:

  Czego oczekiwać? Ze druga klasa zabierze głos??.
  urmistrz trafił na podatny grunt i jedzie jak z BARANAMI Za rok moze dwa cena sciekow wyskoczy jak gejzer i wtedy bedzie lament.

 6. Gambit pisze:

  należałoby nadmienić jeszcze kwestię dopłat gminy do mieszkań kwaterunkowych w szkiletorze, braku od początku działalności mtbs rozliczenia z lokali które zostały wybudowane na gminnym gruncie i nigdy nie rozliczone, braku rozliczenia nowego centrum z gruntów za 30 mln. przekazanych spółce na budowę ratusza, a która teraz żąda dodatkowych pieniędzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.